Skip to content
 
 
Cennik opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzach
komunalnych na terenie Gminy Trzebiatów
 
1) Przechowywanie zwłok w chłodni – 80,00 zł/doba;
2) Przyjęcie zwłok do chłodni po godz. 15.00 i w dni ustawowo wolne od pracy – 50,00 zł;
3) Wystawienie zwłok w kaplicy przed dniem pogrzebu – 120,00 zł/godz.;
4) Udostępnienie kaplicy na ceremonię pogrzebową wraz z wystawieniem zwłok przed ceremonią –160 zł.
5) Wjazdy samochodem na teren cmentarza komunalnego w związku z pracami ziemnymi,
budowlanymi i kamieniarskimi dotyczącymi jednego nagrobka – 100,00 zł;
6) Wjazd na cmentarz komunalny i nadzór nad ekshumacją z jednego miejsca grzebalnego –200,00 zł;
 
Wysokość opłat na okres dwudziestoletni za korzystanie z cmentarzy komunalnych
położonych na terenie Gminy Trzebiatów:
 
1/ za miejsce pod grób pojedynczy:
a) dla dorosłych - 350,00 zł
b) dla dzieci do lat 12 - 100,00 zł

2/ za miejsce pod grób piętrowy (głębinowy)
a) dwumiejscowy - 525,00 zł

3/ za miejsce pod grób rodzinny:
a) dwumiejscowy - 700,00 zł
b) trzymiejscowy - 1 050,00 zł
c) czteromiejscowy - 1 400,00 zł
 
Powyższe opłaty odprowadzane są do kasy Urzędu Miasta i Gminy Trzebiatów.
Do opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się na cmentarzach
komunalnych na terenie Gminy Trzebiatów oraz do opłat na okres dwudziestoletni
za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Trzebiatów
 
dolicza się podatek VAT, 
według obowiązujących stawek.